Heb je vragen?

Hieronder vind je de meest gestelde vragen. • Wat omvat een 2life Lease-contract?

  Een 2life Lease-contract is een huurformule van tweedehandsvoertuigen voor professionelen.Mits betaling van een vaste huurkost per maand, krijgt u als klant een vooraf gekozen tweedehandsvoertuig met een servicepakket ter beschikking. Behalve de afschrijvingskosten omvat de huurkost:• onderhouds- en herstellingskosten bij normaal gebruik (als een goede huisvader)• zomerbanden (normaal gebruik)• pechverhelping: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7• burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, bestuurdersverzekering en juridische bijstand• dekking bij materiële schade (er is een vooraf bepaalde franchise te betalen bij ongeval in fout)• alle wettelijke belastingenEnkel brandstof en eventuele boetes zijn nog zelf te betalen.Het contract loopt automatisch ten einde wanneer het aantal afgesproken maanden of de totale kilometerstand bereikt wordt.Op dat moment dient u het voertuig weer in te leveren. U hoeft zich geen zorgen te maken over de verkoop van uw wagen, dat doen wij. U kan, indien gewenst een offerte vragen om de wagen nadien van onze af te kopen.
 • Looptijd van de overeenkomst

  U sluit een overeenkomst voor minimaal twaalf maanden. De afgesproken looptijd wordt steeds op de offerte vermeld.
 • Totaal aantal kilometers van de overeenkomst

  Het afgesproken aantal kilometers wordt steeds op de offerte vermeld.U mag nooit het totaal afgesproken aantal kilometers (start kilometers + 2life-kilometers) overschrijden. Het maximale kilometeraantal voor diesel is 180.000 km en voor benzine ligt dit op 160.000 km.
 • Huurkost

  We berekenen uw maandelijkse huurkost op basis van:• het gekozen tweedehandsvoertuig• de looptijd van uw overeenkomst• het aantal kilometer dat u wilt rijden• de leeftijd van de hoofdbestuurder Uw contactpersoon zal u begeleiden in de juiste keuze van de looptijd en het aantal kilometers. Wat als u het voorziene aantal kilometers overschrijdt? Dit is niet toegelaten.Het contract komt ten einde wanneer het afgesproken kilometeraantal bereikt wordt. Wat als u het voorziene aantal maanden overschrijdt? Dit is niet toegelaten.De wagen moet binnengebracht worden wanneer de contractduur bereikt wordt.
 • Wie kan een 2life Lease-contract afsluiten?

  Een 2life Lease-contract kan enkel afgesloten worden door zelfstandigen en bedrijven met een sociale zetel in België. Er moet eveneens een geldig rijbewijs kunnen worden voorgelegd. Een voorlopig rijbewijs wordt niet aanvaard.
 • Wie kan/mag er rijden met de wagen?

  De hoofdbestuurder is diegene die het meest met het voertuig zal rijden. Als hoofdbestuurder mag u het voertuig uitlenen aan een familielid, vriend of ieder andere persoon met een geldig rijbewijs.Let wel: het voertuig uitlenen aan iemand met een voorlopig rijbewijs is niet toegelaten!
 • Kom ik in aanmerking voor een 2life Lease-contract?

  We controleren uw financiële draagkracht op basis van uw inkomsten en lasten.Hiervoor hebben we twee werkdagen nodig.
 • Verzekeringstarief

  Om een dekking materiële schade en burgerlijke verzekering af te sluiten, vragen wij u om een verklaring te tekenen. U dient te verklaren dat u de laatste jaren een goede bestuurder was. En dat ugeen last hebt van fysieke of mentale aandoeningen die u verhinderen om veilig te rijden.We verwerken uw gegevens in vertrouwen en met respect volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Hoe verlopen mijn maandelijkse betalingen?

  U betaalt op voorhand, dus telkens in het begin van de maand.Omdat de eerste huurmaand waarschijnlijk geen volledige maand is, worden enkel de gereden dagen aangerekend.Wordt uw wagen geleverd op 10 januari? Dan betaalt u van 10 tot 31 januari.Om uw huurbedrag voor die eerste maand te berekenen, gebruiken we de volgende regel.We delen de afgesproken maandelijkse huur door 31 kalenderdagen en vermenigvuldigen dit met het aantal dagen dat u het voertuig effectief gebruikte (hier 22 dagen). Op het einde van het contract wordt eveneens een berekening pro rata toegepast.Bij de laatste maandelijkse facturatie worden enkel de dagen aangerekend dat u nog met het voertuig zal rijden volgens de einddatum van de overeenkomst. Mocht u uw voertuig een paar dagen vroeger inleveren, dan betalen wij u deze dagen terug in de eindafrekening. We rekenen u enkel de gereden dagen aan. U betaalt uw maandelijkse huur via domiciliëring op de eerste werkdag van de maand.
 • Wat als ik mijn maandelijks huurbedrag niet kan betalen?

  Indien er twee opeenvolgende maanden niet betaald wordt, dan neemt het contract een einde. Het dossier wordt dan overgemaakt aan de kredietverzekeraar en u moet het voertuig inleveren. Dit kunt u best vermijden. Een betere optie is dan om de overeenkomst voortijdig stop te zetten.U moet er wel rekening mee houden dat de minimale looptijd van een contract twaalf maanden is. Ook indien u voortijdig stopzet moet u twaalf maanden huur betalen. Er wordt ook een verbrekingsvergoeding aangerekend van drie maanden huur en de meer-kilometers worden pro rata verrekend.
 • Ben ik eigenaar van de wagen?

  U bent niet de eigenaar van het voertuig. Omdat u het voertuig huurt, hebt u alleen het gebruiksrecht. De wagen blijft eigendom van Axus nv.
 • Is de brandstof inbegrepen?

  Nee, de brandstofkosten zijn voor uw rekening.
 • Mag ik met mijn wagen rijden in het buitenland?

  Ja, maar niet langer dan drie opeenvolgende maanden. Raadpleeg vóór uw vertrek altijd uw verzekeringscertificaat (groene kaart). In de landen vermeld op de groene kaart bent u verzekerd. Voor Marokko en Tunesië geldt er een speciale procedure. Reken twee weken om dit in orde te brengen.
 • Draai ik zelf op voor boetes en verkeersovertredingen?

  Helaas wel. Indien wij een betalingsherinnering voor een onbetaalde bekeuring ontvangen, betalen wij de boete. Naast het boetebedrag rekenen wij u hiervoor ook bijkomende administratiekosten aan.
 • Mag ik roken in mijn wagen?

  Roken is slecht voor de gezondheid, maar wij verbieden het u niet.
 • Kan ik een bewonerskaart krijgen?

  Ja, maar alleen als hoofdbestuurder krijgt u een attest om een bewonerskaart aan te vragen bij uw gemeente- of stadsbestuur.
 • Ben ik goed beschermd bij schade?

  Ja, want uw ALD 2life Lease-contract voorziet in:• een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringDeze dekt schade die u berokkent aan anderen.• een bestuurdersverzekeringDeze dekt uw lichamelijke letsels op basis van een forfaitaire en begrensde schadeloosstelling (franchise).• een dekking materiële schadeDeze dekt materiële schade met maximale forfaitaire schadeloosstelling (franchise). Het exacte bedrag vindt u terug op uw huurofferte. Bij een ongeval in fout is dit het maximale bedrag dat u dient te betalen.• een juridische bijstandsverzekeringDeze dekt uw kosten bij juridische geschillen over de auto. De verzekeraar komt niet tussen indien het ongeval te wijten is aan een zware fout, zoals een moedwillige daad, dronkenschap of overdreven snelheid.In deze gevallen zult u de boekwaarde van het voertuig zelf dienen te betalen.
 • Ben ik gedekt voor alle risico’s?

  U betaalt enkel de forfaitaire schadeloosstelling (franchise) bij:• ongeval in fout• brand• poging tot diefstal• vandalisme• glasbreuk• schade door een natuurramp of door aanrijding met een dier U betaalt geen forfaitaire schadeloosstelling (franchise) bij• diefstal (ook indien het voertuig wordt teruggevonden)• glasbreuk door steenslag
 • Hoe geef ik schade aan?

  Meld elk schadegeval zo snel mogelijk bij ALD Automotive. Dat doet u het snelste online via http://damage.axus.be.Na goedkeuring kunt u uw voertuig laten herstellen bij een door ons toegewezen hersteller in België.
 • Wat bij een totaalverlies?

  Indien het voertuig als totaalverlies wordt verklaard, dan zetten we uw contract stop vanaf de datum van het ongeval.Er wordt geen verbrekingskost aangerekend en de facturatie wordt gestopt. Te veel gereden kilometers worden wel aangerekend.
 • Wat als mijn wagen het mikpunt wordt van vandalisme of diefstal?

  U dient binnen de 48 uur na het incident:• klacht neer te leggen bij de politie• een kopie van het proces-verbaal samen met een beschrijving van de omstandigheden te mailen naar damage@axus.be• het originele proces-verbaal per post te sturen naar ALD Automotive, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel.
 • Is pechverhelping inbegrepen in mijn ALD 2life Lease-formule?

  Ja, u geniet 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bijstand in de landen vermeld op de groene kaart.
 • Onderhoud van de wagen

  U mag het onderhoud van de voertuig laten uitvoeren bij alle officiële merkgarages (merk van het gekozen voertuig) in België.
 • Betaal ik voor olieverversingen?

  Indien de olie ververst wordt tijdens een gepland onderhoud is dit inbegrepen.Licht het waarschuwingslampje van uw dashboard op? Maak dan een afspraak bij uw concessiehouder en laat gratis olie of AdBlue toevoegen. Dat doet u beter niet zelf, want dan betalen we de kosten voor de producten niet terug.
 • Wat als de banden van mijn wagen versleten zijn?

  Bij normaal gebruik laat u uw zomerbanden kosteloos vervangen bij een door ALD Automotive erkende bandencentrale in België. Raadpleeg de lijst op www.aldautomotive.be.
 • Mag ik winterbanden laten plaatsen?

  Ja, winterbanden kunnen als optie Let wel: volgens uw contract moet u uw wagen altijd inleveren met zomerbanden.
 • Mag ik accessoires laten installeren?

  Ja, als deze geen schade berokkenen aan het voertuig. De accessoires moeten verwijderd kunnen worden zonder schade aan te brengen aan het voertuig.